Η Unimed-Hellas & τα Ορθοπεδικά ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΗ της Οικογένειας ΜΑΝΤΗ έχουν μια ιστορία 35 ετών πείρας και πιστότητας.

Η εταιρείες μας είναι φημισμένες στην αγορά για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη .

Τα ανθρωπιστικά και φιλανθρωπικά κίνητρα που ωθούν τις δραστηριότητές μας με συμμετοχή σε προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού και της UNICEF δείχνουν το χαρακτήρα των ιδρυτικών μελών μας .

Η αναζήτηση για καλύτερα υλικά στην αγορά , νέες εξελιγμένες τεχνολογίες και ιατρικές μεθόδους είναι ένα από κύρια ενδιαφέροντά μας .

Πιστεύουμε ότι η φιλία και η αδελφοσύνη θα πρέπει να διαπρέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων , πωλητών , αγοραστών πάνω από κάθε άλλη εμπορική συναλλαγή .