Η εταιρεία μας UNIMED HELLAS - Αλέξανδρος Μάντης & ΣΙΑ ΕΕ κατασκευάζει, εισάγει και προμηθεύει με ορθοπεδικά υλικά , προθέσεις & μοσχεύματα τα νοσοκομεία της Ελλάδας από το 1980.

Εδώ παραθέτουμε ένα συνοπτικό κατάλογο από τις κύριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.
  • SYNTHES από την Ελβετία , σαν αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για τη Βόρεια Ελλάδα, re-sellers για NEPHROTECH S.A.
  • EMEV A.E. Greece σαν αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για τη Βόρεια Ελλάδα
  • Planttan, Γερμανίας, συστήματα οστεοσύνθεσης για βραχιόνιο.
  • Schreiber, Γερμανίας, χειρουργικά εργαλεία.
  • ARTHROCARE Αμερικής, αρθροσκοπικά μηχανήματα και μηχανήματα εξάχνωσης ιστών για ορθοπαιδικές, νευροχειρουργικές και Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεις.
  • MATHYS Ελβετίας με ολικές αρθροπλαστικές για Βόρειο Ελλάδα, αντιπρόσωποι της ΙΑΤΡΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.